Shirt V-neck

Stylish T-shirt of 100% ultrafine Merino wool.

 1. Joe Shirt V-neck Cloud Forest
  Cloud Forest
  €59
 2. Joe Shirt V-neck Hazy Blue
  Hazy Blue
  €59
 3. Joe Shirt V-neck Surfers Pink
  Surfers Pink
  €59
 4. Joe Shirt V-neck Mid Grey
  Mid Grey
  €59
 5. Joe Shirt V-neck Clean Kaki
  Clean Kaki
  €59
 6. Joe Shirt V-neck Navy Blue
  Navy Blue
  €59
 7. Joe Shirt V-neck Coastal Blue
  Coastal Blue
  €59
 8. Joe Shirt V-neck Glacier Blue
  Glacier Blue
  €59
 9. Joe Shirt V-neck Yacht Blue
  Yacht Blue
  €59
 10. Joe Shirt V-neck Bright Blue
  Bright Blue
  €59
 11. Joe Shirt V-neck Deep Black
  Deep Black
  €59
 12. Joe Shirt V-neck Dark Steel
  Dark Steel
  €59
 13. Joe Shirt V-neck Dark Green
  Dark Green
  €59
 14. Joe Shirt V-neck Burgundy Red
  Burgundy Red
  €59